Đánh giá bài viết

Quy định sát hạch lý thuyết lái xe ô tô

Quy trình thi sát hạch lái xe gồm phần sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành. Bài viết này hướng dẫn quy định sát hạch lý thuyết lái xe ô tô theo quy định của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Quy định mỗi học viên phải thi đạt phần lý thuyết mới được thi thực hành.

 

Quy định sát hạch lý thuyết lái xe ô tô

 

Chuẩn bị thi sát hạch lý thuyết lái xe

+ Mỗi phòng sát hạch có 02 sát hạch viên làm nhiệm vụ

+ Sát hạch viên tiếp nhận và điều hành hệ thống máy tính

+ Sát hạch viên gọi thí sinh theo danh sách ,kiểm tra nhận dạng ,đối chiếu giấy chứng minh nhân dân ,sắp xếp máy tính cho thí sinh ,ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lý thuyết của thí sinh.

+ Thí sinh tiếp nhận máy tính.

 

Thực hiện sát hạch

+ Thí sinh nhận hạng xe sát hạch, khóa sát hạch, số báo danh.

+ Sát hạch viên kiểm tra,đối chiếu tên ,ảnh thí sinh trên màn hình với danh sách sát hạch, hồ sơ thí sinh và phát lệnh bắt đầu sát hạch.

+ Thí sinh làm bài sát hạch.

+ Thời gian làm bài : 20 phút

+ Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng; nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai.

+ Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định ,tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

+ Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

+ Hai sát hạch viên giám sát quá trình sát hạch, theo dõi sự làm việc của hệ thống máy tính và không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết.

 

Công nhận kết quả sát hạch lý thuyết lái xe ô tô :

+ Thang điểm: 30

+ Điểm đạt đối với hạng B1 và B2: Từ 26 điểm trở lên.

+ Điểm đạt đối với hạng C,D và E: Từ 28 điểm trở lên.

+ Sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và bài sát hạch được in ra.

 

Xét công nhận kết quả sát hạch

+ Thí sinh đạt kết quả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển

+ Thí sinh không được công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một Ban quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại.

+ Thí sinh không đạt lý thuyết thì không được sát hạch thực hành

+ Thí sinh đạt lý thuyết nhưng không đạt thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo.Nếu sát hach lại thực hành lai xe trong hình vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành

+ Thí sinh không đạt sát hạch trong hình thì không được sát hạch trên đường

+ Thí sinh đạt thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết. sát hạch lái xe trong hình một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo.Nếu sát hạch lại thực hành xe trên đường vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

 

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thành Công

Địa chỉ: 582 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM

HotLine: 093.582.1.582 – 0886.61.26.26 (Thu Trang)