Hướng dẫn thi sát hạch lái xe (Phần 9)
5 1 vote

Sát hạch bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

 

Các bước thực hiện sát hạch bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

+ Đối với hạng xe B :từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h.

+ Đối với xe hạng D :từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h.

+ Đối với xe hạng C, E :từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h.

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 

Sát hạch bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

 

Yêu cầu đạt được

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch ,phải thay đổi số và tốc độ như sau.

+ Đối với xe hạng B :từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

+ Đối với xe hạng D : từ số 2 lên số 3 va trên 24km/h

+ Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.

4. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

 

Các lỗi bị trừ điểm

+ Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 05 điểm.

+ Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 05 điểm.

+ Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 05 điểm.

+ Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

+ Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

+ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Để tố độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Xem thêm: