Hướng dẫn thi sát hạch lái xe (Phần 8)
5 1 vote

Sát hạch bài 8 : Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

Các bước thực hiện

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 

Sát hạch bài 8 : Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

 

Yêu cầu đạt được

+ Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.

+ Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

+ Tốc độ xe chạy không quá :

 – 24km/h đối với hạng B, D

 – 20km/h đối với hạng C, E

 

Các lỗi bị trừ điểm

+ Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

+ Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 05 điểm.

+ Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

+ Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

+ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

+ Tổng thời gian bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Xem thêm: