Hướng dẫn thi sát hạch lái xe (Phần 6)
3.5 2 votes

Sát hạch bài 6 : Qua đường vòng quanh co

Quy trình sát hạch bài 6:  Qua đường vòng quanh co

1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.

2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Sát hạch bài 6 : Qua đường vòng quanh co

 

Yêu cầu đạt được

– Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch

– Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;

– Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.

– Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút

– Tốc độ xe chạy không quá: 

  + 24km/h đối với hạng B, D

  + 20km/h đối với hạng C, E

 

Các lỗi bị trừ điểm

– Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch.

– Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm.

– Thời gian thực hiện bài sát hạch , cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

– Lái xe lên vỉa hè bi truất quyền sát hạch.

– Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn , bị truất quyền sát hạch.

– Xe bị chết máy ,mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng /phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

– Tổng thời gian bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

– Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Xem thêm: