Hướng dẫn thi sát hạch lái xe (Phần 4)
5 1 vote

Sát hạch bài 4 : Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

Các bước thực hiện Sát hạch bài 4 : Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe.

2. Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.

3. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Sát hạch bài 4 : Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

 

Yêu cầu đạt được

– Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.

– Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.

– Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

– Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút

– Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng /phút.

 

Tốc độ chạy xe không quá :

– 24km/h đối với hạng B,D

– 20 km/h đối với hạng C,E

 

Các lỗi bị trừ điểm

– Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch , bị truất quyền sát hạch.

– Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền sát hạch.

– Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch,cứ quá 05 giây, bị trừ 05 điểm.

– Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

– Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

– Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

– Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng /phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

– Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

– Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

 

Xem thêm: