Đánh giá bài viết

Sát hạch bài 3 : Dừng và khởi hành ngang dốc

Các bước thực hiện Sát hạch bài 3 : Dừng và khởi hành ngang dốc

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc bảo đảm thời gian quy định;

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 

Sát hạch bài 3 : Dừng và khởi hành ngang dốc

 

Yêu cầu đạt được

1.Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.

2.Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500mm.

3.Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.

4.Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

5.Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.

6.Tốc độ chạy xe không quá:

 + 24km/h đối với hạng B, D

 + 20km/h đối với hạng C, E

 

Các lỗi bị trừ điểm

– Không dừng xe ở vạch dừng quy định , bị truất quyền sát hạch.

– Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 05 điểm.

– Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền quy định.

– Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng, bị truất quyền sát hạch.

– Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền sát hạch.

– Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

– Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Để tốc độ động cơ qua 4000 vòng /phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

– Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

– Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

– Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Xem thêm: