Đánh giá bài viết

Sát hạch bài 2 : Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

 

Các bước thực hiện Sát hạch bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

2.Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 

Sát hạch bài 2 : Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

 

Yêu cầu đạt được

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm

2. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút

3. Lái xe theo quy tắc đường bộ .

4. Tốc độ xe chạy không quá:

 -24 km/h đối với hạng B,D

 -20 km/h đối với hạng C,E

 

Các lỗi bị trừ điểm

+ Không dừng xe ở vạch dừng quy định ,bị trừ 05 điểm.

+ Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500MM), bị trừ 05 điểm.

+ Dừng xe quá vạch dừng quy định ,bị trừ 05 điểm.

+ Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

+ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn ,bị truất quyền sát hạch.

+ Lái xe bị chết máy ,mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

+ Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

+ Tổng thời gian bài sát hạch đang thực hiện quá quy định , cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Xem thêm: