Đánh giá bài viết

Sát hạch lái xe trên đường trường

Chuẩn bị

1. Sát hạch viên kiểm tra tình trạng lưu trữ hình ảnh và âm thanh của camera lắp trên ô tô sát hạch.

2. Sát hạch viên sắp xếp ô tô sát hạch cho thí sinh, kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường của thí sinh.

3. Thí sinh tiếp nhận ô tô sát hạch được giao.  

 

Sát hạch lái xe trên đường trường 01

 

Thực hiện sát hạch lái xe trên đường trường

 

+ Sử dụng tay số không phù hợp với tình trạng mặt đường, bị trừ 02 điểm.

+ Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ ,mỗi lần bị trừ 05 điểm.

+ Thí sinh bị truất quyền sát hạch khi : 

 – Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên.

 – Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.

 – Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định.

+ Không vào đúng số khi tăng hoặc giảm số, bị trừ 02 điểm.

+ Không bật đèn xi phanh phải trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm.

+ Không giảm hết số trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm.

+ Không kéo phanh tay khi dừng xe, bị trừ 02 điểm.

Sát hạch viên theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh, chấm điểm các lỗi vi phạm theo quy định.

 

Sát hạch lái xe trên đường trường 02

 

Công nhận kết quả

 

+ Thang điểm 20 điểm.

+ Điểm đạt ; từ 15 điểm trở lên.

Sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường (biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường theo mẫu).

 

Xem thêm: