Hướng dẫn thi sát hạch lái xe (Phần 10)
5 1 vote

Sát hạch bài 10: Kết thúc

Các bước thực hiện sát hạch bài 10: Kết thúc

1. Bật đèn xi phanh phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng lại.

 

Sát hạch bài 10: Kết thúc

 

Yêu cầu đạt được

1. Bật đèn xi phanh phải khi xe qua vạch kết thúc.

2. Lái xe qua vạch kết thúc.

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

4. Tốc độ xe chạy không quá:

 – 24km/h đối với hạng B, D

 – 20km/h đối với hạng C, E

 

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch.

2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.

3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.

4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

5. Khi xe qua vạch kết thúc.

 + Không bật đèn xi phanh phải, bị trừ 05 điểm.

 + Xe chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

 + Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.

 + Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

 + Tổng thời gian thực hiện bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

 

Xem thêm: